The best way to get things done, is to simply begin…

Werkwijze

Wat is mijn

Werkwijze

Uiteraard is het heel erg belangrijk dat je als coachee een goede klik hebt met je leefstijlcoach. Daarom is het eerste kennismakingsgesprek altijd gratis. Deze kennismaking duurt ongeveer een uur en in dit gesprek ga ik met jou kijken waar je hulp bij zou willen hebben, je zogenaamde hulpvraag. 

Uitgangspunt hierbij is gelijkwaardigheid en openheid. Na afloop van de kennismaking hoef je zeker niet gelijk te besluiten of je verder wilt in een leefstijltraject met mij. Vaak is het goed om even wat tijd te nemen om het gesprek te laten bezinken, in plaats van halsoverkop een keuze te maken. Na een week neem ik contact met je op en bespreken we of en zo ja, hoe je verder zou willen. Als dat voor jou positief is, plannen we een intakegesprek. Deze intake duurt één tot anderhalf uur en in dit gesprek gaan we je hulpvraag verder concretiseren en bespreken hoe je hiermee aan de slag gaat. Ook spreken we af wat we over en weer van elkaar mogen verwachten, wat de te verwachten kosten zijn en hoe het zit met de betaling daarvan. Ook maken we afspraken over het aantal sessies wat we denken nodig te hebben en de inhoud daarvan.  

Hierbij is transparantie en duidelijkheid een duidelijk uitgangspunt. 

Een coachrelatie is altijd gebaseerd op wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. Als je meer wilt weten over mijn werkwijze, kun je altijd het contactformulier invullen. 

Scroll naar top